Toolbox

Enneagram
Het enneagram is een psychologisch model dat ervan uitgaat dat er negen verschillende persoonlijkheden bestaan, de zogenaamde enneagramtypen. Elk van deze negen typen heeft zijn eigen aangeleerde denk-, gevoels- en gedragspatronen. Hoewel je in de meeste typen wel iets van jezelf herkent, treedt er bij ieder van ons één duidelijk op de voorgrond. Het enneagram onderscheidt zich van andere persoonlijkheidsmodellen doordat het niet alleen laat zien welke uiterlijke gedragspatronen bij elk type horen, maar vooral wat de innerlijke motivatie voor dit gedrag is. Het zijn namelijk deze drijfveren die onze visie op de werkelijkheid bepalen; ze vormen een diepere laag van onze persoonlijkheid. Groei is alleen vanuit dit niveau mogelijk. Het is een persoonlijkheidssysteem dat verfijnd en complex is, maar tegelijkertijd begrijpelijk en praktisch bruikbaar, vooral als hulpmiddel bij persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het enneagram is een krachtig instrument dat je op praktische en effectieve wijze kan begeleiden op je weg naar bewustwording en zelfinzicht, persoonlijke en professionele groei en kwaliteitsverbetering van je relaties.

MBTI: Myers Briggs Type Indicator
Hoe komt het dat je bij de ene medewerker veel voor elkaar krijgt en bij de andere op weerstand en onbegrip stuit terwijl je hetzelfde doet? Om effectief richting te geven, is het belangrijk de persoonlijke stijl van medewerkers te begrijpen en er rekening mee te houden. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeuren en gevoeligheden. Dat is bepalend voor hoe iemand leiding geeft en instructies ontvangt. Een veelgebruikt model om persoonlijke voorkeurstijlen te achterhalen is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). De MBTI is een zelfrapport - het resultaat van het invullen van een vragenlijst - dat je de mogelijkheid geeft jezelf te ontdekken. MBTI velt geen oordeel. Wanneer je de vragenlijst invult, uit je je voorkeur over de manier waarop je je batterijen oplaadt, informatie opneemt, beslissingen neemt en in het leven staat. Deze vier dimensies bestaan telkens uit twee voorkeuren, je gebruikt ze beiden, maar je hebt een voorkeur voor één ervan. De MBTI biedt een constructieve benadering van individuele verschillen, bevordert teamwork, zelfinzicht en zelfontwikkeling.

NLP: Neuro-linguÔstisch programmeren
Waarvoor staat NLP? Neuro omvat je zenuwstelsel waardoor ervaringen worden weergegeven via je zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) LinguÔstisch betekent taal en non-verbale communicatiesystemen waardoor onze interne ervaringen worden verwerkt (beelden, geluiden, gevoelens, smaak, reuk en woorden). Programmeren wil zeggen dat je bepaalde (on)bewuste stappen zet in je neurologisch systeem. NLP is een denkkader, een houding, een methodologie die meer flexibiliteit in je denken, doen en voelen kan brengen. Het is een zeer werkzame methode om gedrag te veranderen.

Solution Focused Management/Therapy (systemic therapy)
Oplossingsgerichte cognitieve therapie die vanuit alle therapievormen de vraag stelt; wat werkt er? Doel is, aan de hand van eenvoudige principes zo snel mogelijk de klant/patiŽnt in staat stellen op eigen houtje verder te gaan.